• گرید
  • 1502
  • شکل ظاهری
  • کائوچوی جامد
  • کشور سازنده
  • ایران
  • نوع بسته بندی
  • پالت