• گرید
  • E01
    E06
  • شکل ظاهری
  • مایع
  • نوع بسته بندی
  • بشکه
  • کشور سازنده
  • ایران