• گرید
  • E01
    E06

  • شکل ظاهری
  • مایع

  • نوع بسته بندی
  • بشکه

  • کشور سازنده
  • ایران